Komunikat Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach

Ważny komunikat Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach
Z uwagi na realne zagrożenie związane z zakażeniem COVID-19 (koronawirus), w trosce o Państwa bezpieczeństwo, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kowarach podjęto nadzwyczajne środki bezpieczeństwa:


Osoby chcące załatwić sprawę w ww. ośrodku będą wpuszczane tylko w wyjątkowych sytuacjach.

Wnioski będą przyjmowane przy wejściu do Ośrodka.
Osoby chcące odebrać zasiłek w kasie Ośrodka będą wpuszczane pojedynczo.
Jeżeli jest to możliwe prosimy o załatwianie spraw w formie telefonicznej bądź przez profil na EPUAPie.
Decyzje będą wysyłane drogą pocztową.
Za utrudnienia PRZEPRASZAMY