Komunikat Gminy Miejskiej Kowary i firmy COM-D w sprawie segregacji śmieci

informacja

 

 

Informujemy, że w dniach 25-29 października br., w godzinach 12:00-14:00 na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Zamkowej 2a w Kowarach będzie możliwość podpisania umowy na dzierżawę pojemników lub ich zakup.

Pojemniki na odpady biodegradowalne oraz szkło o pojemności 120 litrów.

Cennik:

Cena zakupu używanego pojemnika o poj. 120l – 105,78 zł/brutto

Cena zakupu nowego pojemnika o poj. 120l – 189,00 zł/brutto

Cena dzierżawy pojemnika o poj. 120l – 5,28 zł/brutto/m-c

 

” Gmina Miejska Kowary oraz firma Com-d informują, iż od 1 listopada w związku ze zmianą Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kowary wszystkie frakcje odpadów komunalnych t.j. tworzywa sztuczne i metala, papier i makulatura, szkło, bioodpady oraz odpady zmieszane należy wrzucać do odpowiednich i oznakowanych pojemników luzem (bez worków).

Jednocześnie informujemy, że nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych od właścicieli z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych znajdą Państwo na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz w ulotkach dostępnych w tut. Urzędzie przy ul. 1 Maja 1a.

 

 

Skip to content