Komunikat – konkurs fotograficzny pt. „PSR 2020. Polska wieś w obiektywie”

#liczysięrolnictwo

Konkurs fotograficzny pt. „PSR 2020. Polska wieś w obiektywie”

Zapraszamy mieszkańców Gminy Kowary do udziału w konkursie fotograficznym zatytułowanym „PSR 2020. Polska wieś w obiektywie”. Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy na temat statystyki publicznej i Powszechnego Spisu Rolnego oraz promowanie polskiej wsi i wyłonienie najlepszych zdjęć związanych z tą tematyką. Polega na przesłaniu w formie elektronicznej zdjęcia kojarzącego się z wsią polską (np. prace polowe, krajobraz, uprawy, sady, zwierzęta gospodarskie, maszyny rolnicze, zabudowania gospodarcze lub inne przedmioty) z wkomponowanym w dowolny sposób napisem #liczysięrolnictwo oraz wypełnionym Załącznikiem nr 1 do Regulaminu.

Konkurs skierowany jest wyłącznie do mieszkańców województwa dolnośląskiego.

Szczegóły uczestnictwa i regulamin konkursu wraz z załącznikiem dostępne są na stronie Urzędu Statystycznego we Wrocławiu dedykowanej PSR 2020 lub pod poniższym linkiem:

Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody.

Termin przesyłania prac: od 01.07.2020 r. do 30.11.2020 r.

Termin ogłoszenia zwycięzców: 7 dni od dnia zakończenia konkursu.

Termin wysłania nagród: 14 dni od dnia zakończenia konkursu.

Skip to content