Komunikat Nadleśnictwa Śnieżka dot. wycinki drzew

nadleśnictwo śnieżka

Nadleśnictwo “Śnieżka”, w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, (t.j. Dz.U. 2021 poz.247), informuje:
Prace związane z pozyskaniem drewna prowadzone są w oparciu o Plan Urządzenia Lasu, który został zatwierdzony przez Ministra Środowiska.
Pełna treść komunikatu oraz załącznik przedstawiono poniżej:

 

Skip to content