Komunikat Polskiego Związku Głuchych

Oddział Dolnośląski PZG we Wrocławiu zrzesza osoby niesłyszące z terenu Dolnego śląska: z Wałbrzycha, Kłodzka, Legnicy, Oławy, Wrocławia i Jeleniej Góry działają Ośrodki Terenowe Oddziału Dolnośląskiego. W każdym z tych Ośrodków zatrudniony jest tłumacz języka migowego. Polski Związek Głuchych zajmuje się głownie rehabilitacją społeczną osób z wadą słuchu i działalność ta trwa na naszym terenie już ponad 60 lat. Działania skierowane do podopiecznych mają charakter wyrównywania szans na polu społecznym, edukacyjnym i zawodowym. Sprawowana opieka polega szczególnie na kompleksowej pomocy w rozwiązywaniu ich problemów związanych z życiem codziennym przy udziale tłumacza języka migowego. Zadania te dotyczą działalności doradczej i informacyjnej różnego rodzaju porad indywidualnych – prawnych, zdrowia, zatrudnienia, rodzinnych, życia codziennego oraz wykonujemy zadania z zakresu sportu, kultury, turystyki i rekreacji. Organizujemy także zajęcia grupowe tj. : spotkania, wycieczki, turnusy rehabilitacyjne, zawody sportowe, wieczorki taneczne, wyjścia do kina. W każdym kolejnym roku prowadzić będziemy punkty poradnictwa prawnego, zawodowego, psychologicznego dla osób niesłyszących i ich rodzin.

Poniżej znajduje się informacja dotycząca Koła Terenowego w Jeleniej Górze:

Skip to content