Komunikat – Powszechny spis rolny

W dniu 1 września 2020 r. rozpoczął się na terenie całego kraju Powszechny Spis Rolny, który potrwa do dnia 30 listopada 2020 r.
Spis będzie prowadzony w gospodarstwach indywidualnych oraz w gospodarstwach rolnych osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. Udział w nim jest obowiązkowy.
Podstawową metodą realizacji spisu powszechnego będzie samospis internetowy – od 1 września 2020 r. każdy rolnik będzie mógł dokonać spisu we własnym domu, na własnym urządzeniu mającym połączenie z internetem za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie Głównego Urzędu Statystycznego.
W okresie trwania Powszechnego Spisu Rolnego w Urzędzie Miejskim w Kowarach przy ul. 1 Maja 1A w Biurze Obsługi Klienta przygotowane zostało stanowisko komputerowe dla osób mających utrudniony dostęp do internetu lub potrzebujących wsparcia przy wypełnieniu aplikacji spisowej.
Uzupełniającą metodą udziału w spisie będzie od dnia 16 września 2020 r, wywiad telefoniczny przeprowadzany przez rachmistrza telefonicznego oraz od dnia 1 października 2020 r. wywiad bezpośredni przeprowadzany przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne pod warunkiem, że pozwoli na to sytuacja epidemiczna w kraju.


Statystyka publiczna zapewnia rzetelne, obiektywne i systematyczne informowanie społeczeństwa, organów państwa i administracji publicznej oraz podmiotów gospodarki narodowej o sytuacji ekonomicznej, demograficznej, społecznej oraz środowiska naturalnego. Wypełnienie tego zobowiązania gwarantuje m.in. realizacja spisów rolnych.

Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem, które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo. Służą władzom lokalnym i centralnym do podejmowania trafnych decyzji strategicznych, opartych na analizie danych.

Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r. W państwach członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne. Poprzedni Powszechny Spis Rolny odbył się w Polsce w 2010 r.

Najbliższy Powszechny Spis Rolny będzie prowadzony w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.

więcej informacji na stronie GUS pod linkiem

 

 

 

Skip to content