Komunikat – problematyka ochrony osób doznających przemocy

W związku z wpływem w dniu 3 kwietnia 2020 r. do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu pisma (znak: DPS-VII.070.2020.JS) Pani Iwony Michałek, Sekretarza Stanu w  Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie problematyki ochrony osób doznających przemocy, przekazuję w załączeniu przedmiotowy dokument celem zapoznania się z jego treścią i odpowiedniego stosowania.

Z up. Wojewody Dolnośląskiego
Danuta Zawilla
Z-ca Dyrektora Wydziału
Zdrowia i Polityki Społecznej

Skip to content