Komunikat – przypomnienie dla zarządców i właścicieli nieruchomości o obowiązku przekazywania gminie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego.

 

Przekazanie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego.

Na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy (Dz. U. z 2020 r. Nr 71, poz. 611 z późn. zm.) i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.), stanowiącym o obowiązku publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym zestawienia danych dotyczących  czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na terenie Gminy Kowary

przypominam o obowiązku (Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami art. 186 a, Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) przekazywania gminie, przez zarządców nieruchomości, danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych, w powiązaniu z lokalizacją, wiekiem budynku i jego stanem technicznym oraz powierzchnią użytkową lokalu i jego standardem, wynikające z umów najmu, położonych w zarządzanych przez niego budynkach.

Zakres niezbędnych danych oraz wzory formularzy, które posłużą do ich przekazywania są zamieszczone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 250, poz. 1873) w sprawie określenia danych, dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego części.

W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą do zarządców nieruchomości i właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kowary o przekazywanie gminie stosownych danych.

Wypełnione formularze należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w podanych w rozporządzeniu terminach;

za pierwsze półrocze – do końca lipca danego roku,

za drugie półrocze – do końca stycznia roku następnego

na adres:

Urząd Miejski w Kowarach

 ul. 1 Maja 1a

58-530 Kowary

Więcej informacji znajduje się na stronie BIP UM Kowary pod linkiem:

Skip to content