Komunikat Urzędu Miejskiego w Kowarach – nowe zasady odbioru odpadów BIO z gospodarstw domowych od 01.11.2021 r.

UWAGA

OD 1 LISTOPADA 2021 BĘDĄ OBOWIĄZYWAĆ NOWE ZASADY ODBIORU ODPADÓW BIO Z GOSPODARSTW DOMOWYCH.

  • Nie używamy worków
  • Używamy tylko pojemników
  • Posiadasz lub zakupisz kompostownik = Oszczędzasz 5 zł od osoby na miesiąc

Możesz mieć obniżone koszty miesięczne odpłatności za śmieci aż o 5zł, kup kompostownik, zgłoś nową deklarację

Uchwała Nr XLIV/275/21 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 23 września 2021 r.
§ 1. W Uchwale Nr XXXIV/214/21 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik wprowadza się następujące zmiany w
§ 2. ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie: “ustala się zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady, stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku w wysokości 5,00 zł od mieszkańca”

Skip to content