Komunikat Urzędu Miejskiego w Kowarach – podwyżka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

system gospodarowania odpadami

 

Burmistrz Miasta Kowary informuje, iż zgodnie z uchwałą nr LXVIII/407/2023 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 2 marca 2023 roku, od dnia 1 kwietnia 2023 roku opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie wynosić:

  • 37,00 zł od mieszkańca za miesiąc;
  • 27,00 zł od mieszkańca, jeżeli na nieruchomości zgłoszony jest kompostownik, za miesiąc.

Dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne opłata za pojemnik będzie wynosić:

  • pojemnik o pojemności 1100 l – 220,00 zł;
  •  pojemnik o pojemności 240 l – 48,00 zł;
  •  pojemnik o pojemności 120 l – 24,00 zł;
  • pojemnik o pojemności 110 l – 22,00 zł.

Jednocześnie wskazuje, iż uchwałą nr LXVIII/406/2023 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 2 marca 2023 roku został zmieniony wzór deklaracji dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. W związku z powyższym istnieje konieczność złożenia przez właścicieli przedmiotowych nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nowym wzorze.

wzór deklaracji dla nieruchomości zamieszkałych obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2023 roku (odt)

wzór deklaracji dla nieruchomości niezamieszkałych obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2023 roku (odt)

Skip to content