Komunikat – współpraca generacji Vrchlabi i Kowary

 

Współpraca generacji Vrchlabi i Kowary

W dniu 13.10.2020 został złożony wniosek w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa, dot. projektu Współpraca generacji Vrchlabi i Kowary. Beneficjentem projektu jest Gmina Miejska Kowary i obejmie swym zasięgiem uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kowarach, Szkoły Podstawowej nr 3 w Kowarach, Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach oraz seniorów z Kowar. Partnerem projektu będzie Miasto Vrchlabi. Projekt będzie polegał na zorganizowaniu 6 – 8 spotkań- wyjazdów do siebie nawzajem w celu wymiany doświadczeń, poznania kraju sąsiada, zajęcia edukacyjne, sportowe, wspólne śpiewanie – w 3 grupach tematycznych:

1. Szkoły Podstawowe w Kowarach,

2. Zespół Szkół Ogólnokształcących,

3. seniorzy z klubu Seniora. Projekt będzie kontynuacją aktywnej i wieloletniej współpracy partnerskich miast Kowary i Vrchlabi.

Planowana realizacja projektu 05.2021 – 04.2022r.

Całkowity planowany koszt projektu do 20 tys. euro.

 

Skip to content