Komunikat – wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Kowary Krzaczyna

informacja

Dyskusja publiczna oraz wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w jednostce urbanistycznej Kowary Krzaczyna – edycja 2020 r.

 

BURMISTRZ MIASTA KOWARY

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w jednostce urbanistycznej Kowary Krzaczyna – edycja 2020 r.

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

w dniach 27 kwietnia 2021 r. do 28 maja 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kowarach, ul. 1 Maja 1a, 58-530 Kowary, pok. nr 3, od poniedziałku do piątku w godz. od 900 do 1400 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kowarach pod adresem: http://bip.kowary.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętym w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20 maja 2021 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Kowarach, ul. Szkolna 2, 58-530 Kowary, w sali widowiskowej, o godz. 1200.

Skip to content