Komunikat Zarządu PKPS

Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kowarach informuje, że od 25 sierpnia 2020 r. do 11 września 2020 r. będzie wydawana żywność (nowy towar) z programu operacyjnego „Pomoc Żywieniowa”.

Żywność będzie wydawana w godz. 10:00 – 13:00 mieszkańcom poszczególnych ulic:

– 25 sierpnia 2020 r. – Ogrodowa.
– 26 sierpnia 2020 r. – Waryńskiego, Rejtana, Kasztanowa, Polna.
– 27 sierpnia 2020 r. – Kowalska, Wiejska, Podgórze, Św. Anny.
– 28 sierpnia 2020 r. – Łomnicka, Grabskiego, Zamkowa, Źródlana, Wojków i Krzaczyna w całości.

Pozostałe ulice znajdą się w kolejnych ogłoszeniach.

Osoby spełniające kryteria winny otrzymać kartoteki z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Uprawnionych zapraszamy.
Prosimy o zabezpieczenie transportu i opakowań.

Zarząd PKPS