LGD Partnerstwo Ducha Gór zaprasza na spotkanie szkoleniowe dla NGO

LGD Partnerstwo Ducha Gór zaprasza na spotkanie szkoleniowe dla NGO, które będą składały wnioski na granty w obecnym naborze:

4/2019 – Włączenie społeczne poprzez realizację Festiwalu Ducha Gór
5/2019 – Inicjatywy na rzecz wzmocnienia kapitału społeczności i organizacji, w tym edukacja   w zakresie ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu
6/2019 – Inicjatywy na rzecz tożsamości i zachowania dziedzictwa kulturowego
7/2019 – Inwestycje w infrastrukturę turystyczną , rekreacyjną i kulturową, innowacyjną, opartą na zasobach, uwzględniającą ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu
8/2019 – Wspólne działania promocyjne całego obszaru LGD Partnerstwo Ducha Gór pod wspólnym szyldem – Kraina Ducha Gór.

Spotkanie odbędą się:

30 lipca 2019r. o godzinie 14:00 w CAS w Podgórzynie, ul. Żałnierska 13- spotkanie dla NGO ws. ogłoszonych naborów na powierzenie grantów

13 sierpnia 2019r. godzina 14:00 – w GOK w Mysłakowicach, ul. Daszyńskiego 29  ( potwierdzenie przybycia do 09.08.2019r.)

Więcej informacji:

https://www.duchgor.org/index.php/aktualnosci/578-spotkania-informacyjne-ws-powierzenia-grantow.html

https://www.duchgor.org/index.php/aktualnosci.html

https://www.duchgor.org/index.php/component/jevents/szczegolywydarzenia/1649/13/30-07-2019-podgorzyn-spotkanie-dla-ngo-ws-grantow.html?Itemid=1

Skip to content