Mobilna zbiórka odpadów

system gospodarowania odpadami

 

M O B I L N A  Z B I Ó R K A  O D P A D Ó W

wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli oraz zużytych opon

Przypominamy, że zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów w dniach 8, 9, 10, 11, 12 kwietnia 2024 r. na terenie Miasta Kowary odbędzie się bezpłatny wywóz przedmiotów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli oraz zużytych opon z samochodów osobowych. Więcej informacji w poniższym plakacie.

Mobilna zbiórka odpadów

Skip to content