Mobilna zbiórka odpadów

Mobilna zbiórka odpadów
wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, mebli, odzieży i tekstyliów oraz zużytych opon

Przypominamy, że zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów na terenie Gminy Kowary w dniach 2728 września 2018r na terenie Miasta Kowary odbędzie się bezpłatny wywóz przedmiotów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli, odzieży i tekstyliów oraz zużytych opon z samochodów osobowych.

Zgromadzone przez Mieszkańców w gospodarstwie domowym, zbędne wyżej wymienione przedmioty prosimy złożyć w miejscach standardowego odbioru odpadów przez firmę wywożącą śmieci (przy śmietnikach, altanach śmietnikowych, gniazdach selektywnej zbiórki odpadów) w dniu 26.09.2018r. tak, aby materiały te można było wywozić od godzin wczesnoporannych dnia 27 września 2018r.

Uwaga !!! – objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych rozpoczyna się 27.09.2018r. o godzinie 7:00 – jeśli mieszkaniec nie zdąży wystawić odpadów do tej godziny, a transport przejedzie przez daną ulicę, odpady nie zostaną odebrane, samochody nie są zawracane z trasy przejazdu.

U W A G A

Mobilna zbiórka dotyczy wyłącznie w/w przedmiotów zgromadzonych przez mieszkańców w gospodarstwach domowych

nie dotyczy odpadów gromadzonych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą

W ramach akcji zbierane będą odpady typu:

 • meble i inne odpady wielkogabarytowe, czyli takie , które ze względu na swoje rozmiary lub masę nie mogą być umieszczone w pojemnikach przydomowych np. stoły, szafy, krzesła, wersalki, sofy, dywany, wózki dziecięce, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów,
 • Sprzęt elektryczny i elektroniczny typu:
  • wielko i małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego,
  • sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny,
  • sprzęt audiowizualny,
  • sprzęt oświetleniowy,
  • narzędzia elektryczne i elektroniczne,
  • zabawki , sprzęt rekreacyjny i sportowy,
  • przyrządy do nadzoru i kontroli – czujniki dymu, regulatory ciepła, termostaty.

Wywóz nie obejmuje

 • wszelkiego rodzaju odpadów budowlano-remontowo-sanitarnych jak deski drewniane, belki , panele , ramy okienne, drzwi, płoty, wanny, umywalki muszle toaletowe , spłuczki, grzejniki, rolety, gruz budowlany, płytki, opakowania po farbach, lakierach, papy, szkła makulatury , kartonów itp.
 • drobnych materiałów segregowanych, standardowo umieszczanych w gniazdach do segregacji odpadów (plastik, szkło, papier, bio),
 • zmieszanych odpadów komunalnych,
 • materiałów niebezpiecznych i szkodliwych,
 • szyb i części samochodowych,
 • opon od zakładów mechanicznych, wulkanizacyjnych

Organizator:

Urząd Miasta Kowary

Wykonawca: SIMEKO Sp.z o.o. / podwykonawca: EKO Kowary Sp.z o.o.

ul. Główna 1 58-530 Kowary

tel. 75 718 23 96