Przedłużamy nabór do 03.04 na stanowisko – specjalista ds. oświaty

nabór na stanowisko

Jeśli masz ochotę sprawdzić się w administracji, nauczyć się czegoś nowego i sprawdzić jak to jest być po tej drugiej stronie biurka to śmiało składaj swoją aplikację. Szczegóły w ogłoszeniu poniżej.

 

Burmistrz Miasta Kowary
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W URZĘDZIE MIEJSKIM W KOWARACH, 58-530 KOWARY, ul. 1 Maja 1a
stanowisko: specjalista ds. oświaty

 

I. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

1) wykształcenie wyższe;
2) obywatelstwo polskie;
3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5) nieposzlakowana opinia;
6) komunikatywność w mowie oraz piśmie, rzetelność, samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań, odporność na stres, dyspozycyjność, bardzo dobra organizacja pracy;
7) biegła umiejętność obsługi komputera.


II. WYMAGANIA DODATKOWE:

1) staż pracy w samorządzie terytorialnym na stanowisku o zbliżonym zakresie zadań;
2) wiedza z zakresu przepisów dotyczących funkcjonowania oświaty;
3) wykształcenie wyższe o kierunku administracja.

Pełna treść ogłoszenia o naborze na stronie BIP pod adresem: (link)

Skip to content