Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 – Metody przeprowadzenia spisu

 


Samospis internetowy (CAWI)

Samospis internetowy odbywa się, jak każdy spis powszechny, w wyznaczonym terminie. Respondenci uzupełniają wymagane dane w interaktywnej aplikacji, dostępnej na stronie internetowej GUS. Każda osoba dokonująca samospisu jest uwierzytelniana w systemie teleinformatycznym. Aby uzyskać dostęp do danych, osoba spisująca się używa unikalnego hasła. Aplikacja na bieżąco sygnalizuje, czy respondent właściwie wypełnia rubryki.


Spis przez telefon (CATI)

Osoby wykluczone cyfrowo mogą skorzystać z opcji “spisz się przez telefon” na infolinii spisowej obsługiwanej przez pracowników statystyki publicznej od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00 pod numerem: 22 279-99-99


Spis realizowany przez rachmistrzów

Rachmistrzowie rozpoczną pracę od 4 maja 2021 r.


 

 

Informacji na temat
Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 udziela:
Marta Ogrodowczyk
tel. 75 62 99 235
email:

 

Skip to content