Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary

informacja

 

 

Obwieszczenie NR OBW/4/2021 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 31 sierpnia 2021 r.  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary.

Skip to content