Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego

Burmistrz Miasta Kowary ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych oraz organizacja imprez sportowych na terenie Gminy Miejskiej Kowary w roku 2021”.

Pełna treść ogłoszenia o rozstrzygnięciu wraz z wynikami otwartego konkursu ofert stanowi załącznik Zarządzenia Burmistrza Miasta Kowary nr 0050.28.2021 z dnia 25.02.2021 r.

Treść Zarządzenia nr 0050.28.2021 [*.pdf]

Skip to content