Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2024 zadania publicznego

Burmistrz Miasta Kowary ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2024 zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych oraz organizacja imprez sportowych na terenie Gminy Miejskiej Kowary w roku 2024”.

Pełna treść ogłoszenia o rozstrzygnięciu wraz z wynikami otwartego konkursu ofert stanowi załącznik Zarządzenia Burmistrza Miasta Kowary nr 0050.29.2024 z dnia 27.02.2024 r.

 

Treść zarządzenia nr 0050.29.2024:

https://eurzad.kowary.pl/rejestr-info?dokument_id=7777&button_bg=049933&button_text=ffffff&per_page=20&identyfikator=1#top

Więcej o konkursie nr 1/2023 na stronie: http://www.bip.kowary.pl/public/?id=116482

Skip to content