Pismo Wojewody Dolnośląskiego – Narodowy Program Szczepień przeciwko SARS-Cov-2

Pragnę Państwa uprzejmie poinformować, że Narodowy Fundusz Zdrowia zaprasza podmioty wykonujące działalność leczniczą do składania ofert do Narodowego Programu Szczepień przeciwko SARS-CoV-2. Termin zgłoszeń upływa dnia 11 grudnia 2020 roku.

Zakwalifikowane do udziału w ww. Programie zostaną te podmioty, które do dnia 11 grudnia 2020r. wypełnią online formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej pod adresem: https://formularze.ezdrowie.gov.pl/  i spełnią przewidziane wymagania.

Pełna treść artykułu :

Skip to content