Plan strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej

ministerstwo rolnictwa i rozwoju wsi

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej.
Zgłaszanie uwag/opinii do projektu Planu jest możliwe za pośrednictwem specjalnie dedykowanej strony internetowej:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ruszyly-konsultacje-projektu-planu-strategicznego-dla-wspolnej-polityki-rolnej, na której znajduje się ankieta: https://www.gov.pl/web/wprpo2020/konsultacje-spoleczne-planustrategicznego-dla-wpr.

Informacja o trwających konsultacjach zamieszczona jest m.in. na stronie głównej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi https://www.gov.pl/web/rolnictwo .

Skip to content