Podziękowanie i życzenia od Zarządu Miejskiego PKPS

Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kowarach
dziękując swoim członkom, wolontariuszom oraz wszystkim ludziom dobrej woli
za współpracę i pomoc okazywaną najsłabszym i najuboższym mieszkańcom
życzy wszystkim szczęśliwych i rodzinnych Świąt Wielkiej Nocy.

 

Zarząd Miejski PKPS w Kowarach

Skip to content