Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn:”Przebudowa skweru z parkingiem dla turystów przy Kompleksie Ewangelickim w Kowarach”

Informujmy, że Stowarzyszenie Eurojedynka w Kowarach ogłosiło postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn:”Przebudowa skweru z parkingiem dla turystów przy Kompleksie Ewangelickim w Kowarach”.

Szczegóły postępowania znajdują się na stronie: https://sp1kowary.edupage.org/a/przetargi?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQ5JnN1YnBhZ2U9MTE%3D

 

 

 

Skip to content