Powstaje „Galeria na powietrzu o historii ewangelickiego kompleksu w Kowarach”

Informujemy, ze Stowarzyszenie Eurojedynka przystąpiła do realizacji kolejnego etapu projektu pn. „Galeria na powietrzu o historii ewangelickiego kompleksu w Kowarach”.

Zadanie realizowane jest ze środków przyznanych przez LGD Partnerstwo Ducha Gór w ramach projektu grantowego „Inicjatywy na rzecz tożsamości i zachowania dziedzictwa kulturowego” dla operacji realizowanej pod nazwą: „Galeria na powietrzu o historii ewangelickiego kompleksu w Kowarach”, który otrzymał grant na utrzymanie dziedzictwa kompleksu ewangelickiego w Kowarach w ramach wsparcia przyznawanego na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizowanych w ramach projektu grantowego.”

W ramach projektu powstało miejsce pamięci i historii kowarskiego kompleksu ewangelickiego przy ul. Stanisława Staszica –  ustawione zostały trzy tablice informacyjne o historii kompleksu ewangelickiego i o przybyciu Tyrolczyków do Kowar. Dokonane zostały także nasadzenia zieleni oraz zamontowane 2 budki   lęgowe dla ptaków.

 

Skip to content