Pozytywna ocena wniosku pn. “Nowoczesna Edukacja – pomysł na rozwój Gminy Kowary”

Z radością przekazujemy informację o pozytywnym zaopiniowaniu wniosku projektowego pn. “Nowoczesna Edukacja – pomysł na rozwój Gminy Kowary”.

Projekt pt. „Nowoczesna Edukacja – pomysł na rozwój Gminy Kowary” o nr. RPDS 10.02.03-02-0004/20  otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Projekt skierowany jest do uczniów wszystkich kowarskich szkol
Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjnych i komunikacyjnych; zapewnienie przedsięwzięcia z zakresu wyposażenia w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni, zwłaszcza matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych.
Cel szczegółowy: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia przez nauczycieli, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Planowana realizacja projektu: 01.2021 – 12.2022.
Wartość projektu 1 869 215,90 zł.
Wysokość otrzymanej dotacji to 1 663 190,98 zł.
Skip to content