Prezentacje na temat ZIT AJ oraz Polityki Spójności 2020+

Przedstawiamy Państwu trzy prezentacje odnoszące się do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce w perspektywie budżetowej UE 2014-2020, ograniczenia emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację źródeł ciepła na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej oraz Polityki Spójności 2020+. na temat ZIT AJ

1) Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w Polskce w perspektywie budżetowej UE 2014-2020 – Prezentacja w formacie *.PDF
W prezentacji m.in.:
– Zasady realizacji instrumentu ZIT w Polsce – cele
– Trzy filary realizacji instrumentu ZIT
– Perspektywa budżetowa UE 2014-2020
– Zasięg terytorialny
– ZIT W POLSCE – tryby wyboru projektów w RPO
– Działania dodatkowe związków aglomeracyjnych wykraczające poza wdrażanie RPO
– Związki aglomeracyjne jako beneficjenci projektów dofinansowanych z funduszy UE w perspektywie budżetowej 2014-2020

2) Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację źródeł ciepła na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej – Prezentacja w formacie *.PDF
W prezentacji m.in.:
– Główne założenia projektu
– Zestawienie dotyczące przyjętych wniosków w naborze Nr I
– Alokacje w ramach konkursów DIP

3) Polityka Spójności 2020+ – Prezentacja w formacie *.PDF
W prezentacji m.in.:
– Stan prac na poziomie Komisji Europejskiej
– Alokacja po 2020+
– Typy regionów i współfinansowanie UE
– Stan prac
– Zakres tematyczny Polityki Spójności
– Warunki
– Wdrażanie Polityki Spójności
– Wymiar terytorialny
– Zasady finansowania projektów
– Obszary funkcjonalne Dolnego Śląska

Przypominamy również, że 6.03.2020 r. przedstawiciele gmin (w tym Gminy Miejskiej Kowary) podpisali “Deklarację o współpracy w ramach ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027”.

 

Skip to content