Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020

Burmistrz Miasta Kowary informuje,

iż Gmina Miejska Kowary uzyskała dotację z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (porozumienie podpisane z Ministrem Edukacji Narodowej) na realizacje zadania:

„Wyprawki szkolne”

w ramach programu wieloletniego: „Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”

Przyznana kwota:

Wyprawki szkolne – 12 200,00 zł

Burmistrz Miasta Kowary informuje, iż Gmina Miejska Kowary uzyskała dotację ze środków dotacji celowej budżetu państwa na realizację zadań:

Wychowanie przedszkolne”, „Praca za dług czynszowy” oraz „Remonty lokali romskich”

w ramach programu wieloletniego: „Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”

Zadania zrealizowane będą do dnia 31 grudnia 2020 r.

Przyznane kwoty:

Wychowanie przedszkolne – 14.976,00 zł

Praca za dług czynszowy – 59.764,00 zł

Remonty lokali romskich – 23.291,77

Skip to content