Program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność” – „Dostępne Mieszkanie”

Informujemy o możliwości skorzystania z programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność” – „Dostępne Mieszkanie” realizowanego przez samorządy powiatowe we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W ramach programu można pozyskać dofinansowanie dopłaty do zakupu mieszkania pozbawionego barier architektonicznych. Wysokość dofinansowania zależna jest od lokalizacji i stanowi różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie:
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/dostepne-mieszkanie/

Skip to content