Prośba o zgłaszanie zauważonych uszkodzeń w drogach oraz chodnikach.

 

Urząd Miejski w Kowarach wyłonił wykonawcę bieżącej konserwacji nawierzchni dróg, ulic, chodników, placów i parkingów na terenie miasta Kowary.

Zwracamy się z prośbą o zgłaszanie uszkodzeń na drogach i chodnikach w okolicy Waszego miejsca zamieszkania.

Wszelkie zgłoszenia należy wysyłać (w formie wiadomości MMS albo poprzez aplikację WhatsApp) na numer 519-179-466 lub email: z:
– krótką informacją o istniejącym problemie
– dokładną lokalizacją gdzie problem występuje
– dokumentacją fotograficzną.

Skip to content