Przebudowa drogi dla pieszych na drodze gminnej w ciągu ul. Górniczej w Kowarach

Z przyjemnością informujemy, że Gmina Miejska Kowary otrzymała informację o dofinansowaniu ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację projektu pn.: „Przebudowa drogi dla pieszych na drodze gminnej nr 115871 D w ciągu ul. Górniczej w Kowarach”.

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Zaplanowane do przebudowy chodniki znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie m. in.: Miejskiego Ośrodka Kultury, miejsca pamięci ofiar Obozu koncentracyjnego Gross Rosen, Zespołu Szkół Ogólnokształcących, itp.

W ramach zadania zaplanowano przebudowę chodników po obu stronach jezdni.
Przeprowadzona inwestycja wpłynie korzystnie na otoczenie. Poprzez przebudowę chodników zwiększy się bezpieczeństwo pieszych, a przede wszystkim dzieci, młodzieży i osób starszych. Pokonanie chodnika w obecnym stanie stwarza zagrożenie także dla osób z niepełnosprawnościami i kobiet z wózkiem.

Planowany termin realizacji inwestycji: 10.2023 r. – 09.2024 r.
Całkowita wartość zadania: 416 245,00 zł
Dofinansowanie: 332 996,00 zł (80 %)
Wkład własny: 83 250,00 zł (20 %)

Skip to content