Rewitalizacja skweru z obeliskiem „Poległym za Polskę”

Miło nam poinformować, że zakończono realizację inwestycji pn.: “Odnowienie obelisku i zagospodarowanie miejsca pamięci w Kowarach – ofiar Obozu Koncentracyjnego Gross Rosen. (II etap)”.

Inwestycja polegała na przebudowie chodników i wykonaniu podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami. Obelisk został oczyszczony z mchu i nalotu, zamontowano nową tabliczkę „Poległym za Polskę”. Teren skweru uporządkowano.

W dniu 11 listopada 2023 r. na skwerze odbyły się uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości.

Projekt zyskał dofinansowanie w wysokości 129 416,00 zł ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury (państwowego funduszu celowego) w ramach Programu Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 264 450,00 zł.

W I etapie inwestycji wykonano przyłącze energetyczne, które umożliwiło iluminację obelisku – również przy wsparciu ze środków pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Skip to content