Spacer po wyremontowanych kładkach na potokach Jedlica i Piszczak

W dniu wczorajszym odbył się zapowiadany wcześniej spacer po naszych wyremontowanych kładkach na potokach Jedlica i Piszczak. Grupa wraz z przewodnikiem wyruszyła sprzed kowarskiego ratusza, przeszła przez mostki: Herbowy, Piwowara i Kowala i skierowała się w kierunku Kowar Górnych. Przy okazji wędrówki nastąpiło uroczyste otwarcie dwóch najnowszych tematycznych przepraw: Ceramika i Filcarza. Pierwsza z nich jest hołdem złożonym pracownikom pobliskiej, nieistniejącej już Fabryki Porcelany Technicznej. Druga kładka przy ulicy Wiejskiej nawiązuje do filcownictwa. To najstarsza dziedzina włókiennictwa. Przypominać ma o czasach, gdy działała w Kowarach Fabryka Filców Technicznych. Wędrówka po kowarskiej Wenecji Karkonoszy skończyła się poczęstunkiem w miejscu przystankowo-rekreacyjnym przy wiadukcie kolejowym.
Spacer oraz remont kładek przy ulicy Wiejskiej w Kowarach dotyczy mikroprojektu nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0003044 w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 Funduszu Mikroprojektów Nisa-Nysa, pt.: „Poprzez Wenecję Karkonoszy do Przełomu Piszczaka”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.
Skip to content