Stanowisko Gminy Kowary oraz samorządów subregionu sudeckiego w ramach konsultacji społecznych prowadzonych przez MIiR

Prezentujemy Państwu stanowisko Gminy Kowary oraz innych samorządów subregionu sudeckiego w ramach konsultacji społecznych prowadzonych przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w sprawie projektu założeń do umowy partnerstwa Rządu RP z Komisją Europejską na lata 2021 – 2027.

 

Skip to content