Sterylizacja i kastracja kotów bezdomnych i wolno żyjących

Gmina Miejska Kowary  podpisała umowę z Lecznicą dla Zwierząt Michał Rokosz, Adam Januszkiewicz, ul. Jeleniogórska 8 w Kowarach na zabiegi sterylizacji i kastracji kotów bezdomnych i wolno żyjących oraz usypianie ślepych miotów zwierząt bezdomnych. Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kowarach pok. nr 5 oraz pod nr telefonu 75 6439225

 

Skip to content