Szkolenia w zakresie podejmowanie działalności gospodarczej

W związku z otrzymaniem dodatkowych środków oraz z zamiarem ogłoszenia konkursu na podejmowanie działalności gospodarczej (trwającego na przełomie grudzień styczeń)Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Ducha Gór zaprasza wszystkich zainteresowanych otwarciem nowej działalności gospodarczej na szkolenia przygotowujące do złożenia wniosków.
Szkolenia prowadzone będą w formie hybrydowej – stacjonarnie w Centrum Aktywności Społecznej POGÓRZE w Podgórzynie (ul. Żołnierska 13) oraz zdalnie za pośrednictwem aplikacji ZOOM.
🔹 26.11.2021r., godz. 13:00-15:30. – Temat: warunki uzyskania pomocy w ramach LSR 2014-2020, kryteria oceny w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.
🔹 01.12.2021r., godz. 13:00-15:30 – Temat: Biznesplan.
Uczestnictwo w szkoleniu należy zgłosić do dnia 25.11.2021r. wypełniając: formularz zgłoszeniowy na stronie: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0EBAtyAfuY5dFXX65TKKDRUZzbWLNIdfUBk7XX4VVs_kTYQ/viewform
Zaproszenie z podanym linkiem i logowaniem do Aplikacji ZOOM zostanie wysłane na podany w formularzu zgłoszeniowym adres mailowy – w dniu szkolenia!
Uczestnictwo w szkoleniach otwiera możliwość skorzystania z doradztwa indywidualnego po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i formy kontaktu – tel. 75 644 21 65 lub mail:
Skip to content