Szkolenie pn. “Dostępność działań, czyli NGO oraz projekty społeczne bez barier”

Informujemy, że 27 sierpnia 2020 r. o godzinie 11:00 rozpocznie się szkolenie pn. “Dostępność działań, czyli NGO oraz projekty społeczne bez barier”, które poprowadzi dr Małgorzata Franczak z Fundacji Eudajmonia. Szkolenie odbędzie się w formie ONLINE.

Link do webinarium: https://dfoponline.clickmeeting.com/szkolenie-dostepnosc-dzialan-fio-dfmi

Połączenie z telefonu: +48 22 209-2520 / PIN uczestnika: 185371745#

Działanie jest realizowane w ramach Dolnośląskiego Funduszu Małych Inicjatyw i sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.