Szkolenie pt. „Zarządzanie dziedzictwem lokalnym i ujmowanie dziedzictwa w rewitalizacji”

Narodowy Instytut Dziedzictwa zaprasza na szkolenie on-line pt. „Zarządzanie dziedzictwem lokalnym i ujmowanie dziedzictwa w rewitalizacji”, zorganizowane dla gmin, instytucji kultury, instytucji pozarządowych Województwa Dolnośląskiego – zainteresowanych problematyką dziedzictwa kulturowego.
Skip to content