Termomodernizacja obiektów oświaty Szkoły Podstawowej nr 1 i Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach


Gmina Miejska Kowary informuje, iż w dniu 14 września 2020 roku został złożony wniosek aplikacyjny projektu, pt.: „Termomodernizacja obiektów oświaty Szkoły Podstawowej nr 1 i Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach”. Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych, w których prowadzona jest działalność oświatowo-wychowawcza poprzez wsparcie kompleksowych działań inwestycyjnych polegających na głębokiej termomodernizacji. Projekt został przygotowywany w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” na „Poprawę efektywności energetycznej w budynkach szkolnych”, finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 tzw. fundusze norweskie. Planowany termin rzeczowej realizacji projektu przez Gminę Miejska Kowary po otrzymaniu decyzji o dofinansowaniu od 01.04.2021 do 30.04. 2024. Maksymalna planowana kwota całego projektu to ok. 4 mln zł, poziom dofinansowania do 85% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.

 

Skip to content