Trwa realizacja projektu pn. “Galeria na powietrzu im. Józefa Gielniaka”

Przypominamy, że kowarskie stowarzyszenie „Przyjazna Trójka” realizuje projekt pn. „Galeria na powietrzu im. Józefa Gielniaka”. Celem projektu jest także wzrost zaangażowania mieszkańców Kowar oraz zwiększenie aktywności organizacji pozarządowej działającej przy szkole Podstawowej Nr 3 w rozwój terenu zielonego należącego do szkoły, a także zapoczątkowanie cyklu zajęć edukacyjnych prowadzonych w okresie trwałości projektu dla co najmniej 50 uczniów w zakresie ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu, które kontynuowane będą stale, gdyż do szkoły każdego roku przybywają nowi uczniowie.  W ramach projektu przygotowany jest szkolny korytarz zieleni oraz galeria na powietrzu – miejsce na którym prowadzone będą zajęcia edukacyjne w zakresie ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu.

„Galeria na powietrzu im. Józefa Gielniaka” Umowa Nr 17/00874/3/2/2019/G
Stowarzyszenie „Przyjazna Trójka” złożyło wniosek o powierzenie grantu w ramach Projektu Grantowego LGD Partnerstwo Ducha Gór – Inicjatywy na rzecz wzmocnienia kapitału społeczności i organizacji, w tym edukacja w zakresie ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego LGD Partnerstwo Ducha Gór i pozyskało środki na realizację projektu „Galeria na powietrzu im. Józefa Gielniaka”, Umowa Nr 17/00874/3/2/2019/G.

Całkowita wartość projektu: 20 000,00 zł
Finansowanie – 100% w ramach Projektu Grantowego LGD Partnerstwo Ducha Gór Umowa Nr 17/00874/3/2/2019/G w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego.

Termin realizacji projektu: 05.2020 – 12.2020

Skip to content