Tworzenie kalendarza imprez miejskich na rok 2024 – zbieranie propozycji o współfinansowanie działań

Do organizacji pozarządowych
działających na terenie miasta Kowary

Burmistrz Miasta Kowary informuje,  że jak co roku układany jest kalendarz przyszłorocznych wydarzeń, których organizatorem lub współorganizatorem będzie Gmina Miejska Kowary. Czekamy na Państwa propozycje organizacji wydarzeń w roku 2024.

Tylko imprezy wpisane do Miejskiego Kalendarza na rok 2024 mogą być współfinansowane przez naszą Gminę. W związku z tym podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych (tzn. stowarzyszenia i fundacje) mogą do dnia 18 września br. składać pisemnie propozycje swoich działań. Wniosek o takie współfinansowanie jest dostępny na stronie Miasta Kowary: www.kowary.pl. Wartościowe propozycje imprez i wydarzeń mogą trafić do „Rocznego Programu Współpracy Gminy Kowary z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2024” i być brane pod uwagę przy układaniu przyszłorocznego budżetu Miasta Kowary. W razie pytań proszę kontaktować się z panem Andrzej Weinke – budynek “B” Urzędu Miejskiego w Kowarach, II piętro, pokój nr 25, tel. 75 64 56 111, e-mail: .

Zastępca Burmistrza Miasta Kowary
Ryszard Rzepczyński

 

Wniosek o współfinansowanie działań przez Gminę Miejską Kowary:

formularz wniosku o udzielenie dotacji z budżetu miasta – plik PDF

formularz wniosku o udzielenie dotacji z budżetu miasta – plik DOC

Skip to content