Warsztaty specjalistyczne organizowane w ramach projektu “Człowiek dla Natury – Natura dla człowieka. Koegzystencja zamiast konkurencji w dolnośląskich obszarach Natura 2000”

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu w ramach projektu „CZŁOWIEK DLA NATURY – NATURA DLA CZŁOWIEKA. KOEGZYSTENCJA ZAMIAST KONKURENCJI W DOLNOŚLĄSKICH OBSZARACH NATURA 2000” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 rozpoczyna realizację jednodniowych warsztatów specjalistycznych w zakresie:

    1. Szacowania wartości środowiska z wykorzystaniem koncepcji wyceny usług ekosystemowych na terenach Natura 2000,
    2. Oceny oddziaływania na środowisko na obszarach Natura 2000.

Celem warsztatów jest przekazanie wiedzy, a także dyskusja nad wykorzystaniem zasobów przyrodniczych w rozwoju regionu. Warsztaty będą prowadzone przez doświadczonych naukowców, specjalistów i trenerów z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. 

Na szkolenie zapraszamy pracowników urzędów, firm konsultingowych w branży ochrony środowiska, biur projektowych i planistycznych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, nauczycieli oraz zainteresowanych tematem mieszkańców.

Najbliższe warsztaty odbędą się w:

  Ocena oddziaływania na środowisko na obszarach Natura 2000 Szacowanie wartości środowiska z wykorzystaniem koncepcji usług ekosystemowych na terenach Natura 2000
1. KOWARY 10 maja 2019 r. 17 maja 2019 r.

Karty zgłoszeniowe znajdą Państwo na stronie internetowej projektu: http://czlowiek-natura.upwr.edu.pl/ w poście dotyczącym majowych warsztatów.

Osobami wyznaczonymi do kontaktu ze strony Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu są:

Koordynator merytoryczny prac związanych z organizacją i realizacją warsztatów:
dr inż. Katarzyna Tokarczyk-Dorociak
e-mail:
tel.: 71-320-1851
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Instytut Architektury Krajobrazu

Specjalista ds. rekrutacji i promocji:
mgr Maria Pikor
e-mail:
tel.: 71-320-5108
Dział Rozwoju i Projektów Inwestycyjnych

Komunikat – informacja Kowary

KOWARY – KARTA ZGŁOSZENIOWA
Skip to content