Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w jednostce urbanistycznej Kowary Centrum C

informacja

 

 

Na stronie BIP Kowary pod linkiem (link) znajduje się obwieszczenie dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w jednostce urbanistycznej Kowary Centrum C.

Skip to content