Zaproszenie do udziału w projekcie pn. “Dobra pora na aktywne i edukacyjne życie seniora w Gminie Kowary”

Gmina Miejska Kowary zaprasza seniorów 60+, mieszkańców Kowar do zgłaszania swojego uczestnictwa w zajęciach Edukacyjnego Klubu Seniora w Kowarach, w ramach Programu Wieloletniego „SENIOR+” ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Klub Seniora będzie funkcjonował w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kowarach przy ul. Szkolnej 1 w Kowarach. Edukacyjny Klub Seniora rozpocznie działalność od 01.01.2020r. W ramach istniejącego Klubu zorganizowano zajęcia dla min. 20 osobowej grupy, m.in.: warsztaty muzyczne, zajęcia ogrodniczo-florystyczne, zajęcia manualne, zajęcia z psychologiem, zajęcia kulinarne, zajęcia ruchowe z fizjoterapeutą, koła zainteresowań, zespoły tematyczne, warsztaty artystyczne, ruchowe, rekreacyjne, rehabilitacyjne, imprezy kulturalne, turystyczne i okolicznościowe.

Rekrutacja do „Klubu” odbywa się na zasadach określonych w projekcie, pt.: „Dobra pora
na aktywne i edukacyjne życie Seniora w Gminie Kowary” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizatorem Projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowarach przy ul. Zamkowej 5, 58-530 Kowary.

Zgłoszenia prosimy składać od dnia 11.12.2019 do 18.12.2019 na formularzach, znajdujących się w załączonym pliku pod Regulaminem Rekrutacji Uczestników Edukacyjnego Klubu Seniora w Kowarach w Biurze Obsługi Klienta w budynku Urzędu Miejskiego w Kowarach, ul. 1 Maja 1a, 58-530 Kowary, pokój nr 1 – w dni robocze w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Kowarach.

Regulamin Rekrutacji wraz z załącznikami-2

Zapraszamy na spotkanie informacyjne w dniu 11.12.2019r. oraz 18.12.2019r. na godz. 15.00 do Urzędu Miejskiego w Kowarach ul. 1 Maja 1, Budynek B, 2 piętro, pokój 24.

 

Skip to content