Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych – wykaz osób

 

Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych informuje iż wykazy osób mających pierwszeństwo do wynajmowania lokali z mieszkaniowego zasobu Gminy w 2019 zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowarach oraz w Zarządzie Eksploatacji Zasobów Komunalnych.

Skip to content