Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej

Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej

25 listopada 2018 r. weszła w życie ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, która zawiera rozwiązania umożliwiające kontynuowanie funkcjonowania przedsiębiorstwa po śmierci przedsiębiorcy, w szczególności reguluje kwestie dokonywania wpisu do CEIDG zarządcy sukcesyjnego oraz wykonywania koncesji, licencji, zezwoleń.

W związku z tym zachęcamy przedsiębiorców do zgłaszania w dowolnym urzędzie gminy w Polsce lub samodzielnie online (bezpłatnie i bez zbędnych formalności) zarządcę sukcesyjnego, który będzie prowadził sprawy firmy do czasu załatwienia formalności spadkowych.

Więcej informacji o sukcesji firmy możecie Państwo uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kowarach lub na stronie internetowej www.biznes.gov.pl

Skip to content