Zmiana wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – właściciele nieruchomości niezamieszkałych

system gospodarowania odpadami

 

W związku ze zmianą wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Kowary,
(uchwała LIX/367/22 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 29 września 2022 r. ) właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne obowiązani są do złożenia deklaracji na obowiązującym od 1 grudnia 2022 r. nowym druku. Obowiązek ten, z uwagi na zmianę schematu wyliczania miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczy poniższych typów nieruchomości:

– szkoły, żłobki, przedszkola i inne placówki oświatowe,

– apartamentowce, pensjonaty, zajazdy, ośrodki wypoczynkowe, pokoje gościnne,

– hotele,

– szpitale, domy opieki, internaty,

– ogrody działkowe,

– cmentarze.

nowy wzór deklaracji ( pdf ) nowy wzór deklaracji ( odt )

Skip to content