Zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kowary – od 01.04.2020r.

 

KOMUNIKAT

W związku ze zmianami wchodzącymi w życie z dniem 01 kwietnia 2020 roku, na mocy Uchwały Nr XVIII/116/20 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 23 stycznia 2020 roku, wprowadzającej nowy regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kowary przypominam, że do gromadzenia selektywnie zbieranych odpadów komunalnych stosuje sie pojemniki lub worki , w które właściciele nieruchomości wyposażają się we własnym zakresie.

Treść komunikatu:

Skip to content