życzenia z okazji Dnia Pracownika Gospodarki Komunalnej

Z okazji Dnia Pracownika Gospodarki Komunalnej
wszystkim pracującym w tym zawodzie ,
a zwłaszcza tym, którzy działają na rzecz Miasta Kowary i jego mieszkańców
składamy najserdeczniejsze życzenia
wszelkiej pomyślności oraz satysfakcji z wykonywanej pracy.

Skip to content